Slavíme dva roky v Budečské!

Už jsou tomu dva roky, co nás můžete navštěvovat v nových prostorách v Budečské 33.
Zkvalitňujeme služby, chodíme na kurzy,  konference a neustále se snažíme udržovat přehled v novinkách ve fyzioterapii. Aktuálně se vzdělávám v metodě McKenzie a absolvuji kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch.