Individuální fyzioterapie

Bolí Vás záda? Objevily se poúrazové komplikace?
V rámci diagnostiky Vás čeká rozhovor a  komplexní vyšetření pohybového aparátu (kineziologický rozbor).  Dle Vašich potíží pak součástí terapie mohou být tyto metody:
Měkké techniky, Mobilizace, Reflexní masáž, Klasická masáž, Baňková masáž, Senzomotorika, Léčebný tělocvik – cvičení dle Kabata, Mojžíšové, Relaxační techniky, Kineziotaping a další.